Møbelkonservator Ingvild Aunan

Reparasjon av treverk, finér med merMalt bolle som måtte limes og kompletteres før den ble sendt til malerikonservator.
Venstre: Disse stolene var i svært dårlig forfatning. Høyre: Ferdig limt stol.
Ødelagt 1600-talls kiste.
Ferdig restaurert kistelokk.