top of page

Oppdragsgivere

Verkstedets kunder er  hovedsakelig  privatpersoner. Av offentlige oppdragsgivere  kan nevnes :

  • Akershusmuseene

  • Aurland Kyrkjelydskontor

  • Den Britiske Ambassade i Oslo

  • Den Norske Kirke

  • Det Kongelige Hoff

  • Nasjonalmuseet for kunst , arkitektur og design

  • NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning)

  • Oslo ladegård / møbler fra Bymuseet

bottom of page