top of page

Undredal stavkyrkje, lysekrone.


I 2003 var denne til konservering hos NIKU og jeg fikk oppgaven med å skjære 3 ører som erstatning for sekundære ører som var dårlig utført

I 2021 var det oppstått problemer med feste av dyrehodene og to av hornene. Arbeid ble utført på stedet.

bottom of page