Møbelkonservator Ingvild Aunan

Treskjæring, restaurering av ornamenterVenstre: Utskjæring av rosetter til stoler. Høyre: Utskjæring av spir til benker
Venstre: Komplettering av manglende del av stolrygg. Høyre: Ferdig utskåret stolrygg til venstre, original til høyre.
Venstre: Utskjæring av manglende deler, ornamenter til sider på Altonakommode. Originaldeler med gull.

Høyre: Altonakommode med kompletterte ornamenter på sider og i underkant før forgylling.