Møbelkonservator Ingvild Aunan

Produksjon av stolkopier og annetStolkopi til venstre.
Produksjon av biedermeierstoler (venstre bilde). Stolkopi til venstre (høyre bilde).