Verkstedet er inntil videre ikke i drift fordi jeg har en engasjementsstilling på Nasjonalmuseet

Intarsia og annet ileggsarbeidFør og under arbeid (til venstre). Intarsiastol (til høyre).
Intarsiastoler
Tilvirking av blokkintarsia
Nøkkelhull i lønn